Release log

Legenda:
+ pridaná funkčnosť
* vylepšená/zmenená funkčnosť
- opravená chyba
! známy problém/chýbajúca funkčnosť

Verzia 0.9.0 春 (Haru) - vo vývoji

* zmenená filozofia vytvárania strán ku kapitolám
+ pridaná možnosť pre editora nahrať naeditovaný preklad na finálnu kontrolu
! kvôli zmene vytvárania strán v DB, neexistuje spätná kompatibilita na finálnu kontrolu starších kapitol (kapitoly vytvorené v systéme pre zmenou)
+ pridaná možnosť kontrolóra kvality, ktorý môže napísať chyby, ktoré sa v editácii vyskytujú
+ pridaná možnosť zapnúť alebo vypnúť upozornenia na mail o stave kapitoly
* aktualizácia jadra Codeigniter na verziu 3.0.3

Verzia 0.8.0 春 (Haru) - August 15, 2015

+ pridanie dizajnu SBAdmin 2
+ zabudovanie funkcie editora do Mangera
* používatelia už môžu zastávať viac funkcií (prekladteľ, editor, korektor)
* viaceré vylepšenia pre rozhranie správcu
* zjednodušenie kódu
! dočasne zrušený export prekladov

Verzia 0.7.0 春 (Haru) - April 23, 2015

+ možnosť nahrávať súbory k vytvorenej mange po vytvorení strán
! nahrávanie na jeden krát dovolí nahrať len 20 súborov, ale je možné opätovným nahraním nahrať zvyšok
! stále je nutné ručne vytvárať "strany" v databáze
+ možnosť spustiť opätovnú kontrolu kapitoly
* viaceré vylepšenia pre rozhranie správcu (priraďovanie prekladateľov a korektorov k mangám)
- zrušené obmedzenie pokusov na prihlásenie (pri prekročení limitu sa účet zablokoval natrvalo)
* aktualizácia jadra Codeigniter na verziu 3.0.0

Verzia 0.6.4 春 (Haru) - February 24, 2015

+ možnosť zapisovať si poznámky k jednotlivým mangám pre každého používateľa

Verzia 0.6.3 春 (Haru) - January 30, 2015

+ pridaný blog vo forme noviniek
+ možnosť pridávať komentáre k publikovaným novinkám
+ pridané zobrazenie momentálne prihlásených používateľov
* zjednotené rozhranie pre správcu, vrátane vzhľadu
* aktualizácia jadra Codeigniter na verziu 2.2.1

Verzia 0.6.2 春 (Haru) - January 19, 2015

+ pridaná možnosť skryť mangu pred zobrazovaním na hlavnej stránke
- opravené zobrazovanie korekcie, pri návrate na stranu, kde už bola korekcia vykonaná

Verzia 0.6.1 春 (Haru) - January 3, 2015

+ pridaný zdroj odkiaľ sa čerpali informácie o danej postave

Verzia 0.6.0 春 (Haru) - January 2, 2015

+ pridaná možnosť vytvoriť databázu postáv
+ postavy zatiaľ môže pridávať a upravovať len správca
+ zoznam všetkých postáv v databáze

Verzia 0.5.1 春 (Haru) - December 30, 2014

- preloženie fóra do slovenčiny
! administrátorské rozhranie fóra nie je preložené

Verzia 0.5.0 春 (Haru) - December 27, 2014

+ pridané fórum
+ všetci používatelia sú integrovaní aj na fóre, fórum je dostupné len pre registrovaných
+ jednoduché pridávanie príspevkov
+ administrátorské rozhranie fóra pre správcu
! fórum nie je preložené do slovenčiny

Verzia 0.4.7 春 (Haru) - December 24, 2014

+ pridaná možnosť zobraziť si zoznam všetkých pridelených prekladov a korekcií

Verzia 0.4.6 春 (Haru) - December 23, 2014

- oprava zobrazenia celkového počtu strán kapitoly pri prekladaní a korekcií
+ pridaná možnosť správcovi meniť stav kapitol

Verzia 0.4.5 春 (Haru) - November 23, 2014

* zobrazenie celkového počtu strán kapitoly pri prekladaní a korekcií

Verzia 0.4.4 春 (Haru) - October 28, 2014

* pridaná možnosť vybrať prekladateľa a korektora pri vytváraní novej kapitoly

Verzia 0.4.3 春 (Haru) - October 23, 2014

- opravené zrušenie posúvania bloku určeného na preklad a korekciu pri prechode na ďalšiu stranu

Verzia 0.4.2 春 (Haru) - October 22, 2014

* zrušené posúvanie bloku určeného na preklad a korekciu
! použiteľné len pre konkrétneho používateľa, pretože nerozoznáva prístup z mobilu

Verzia 0.4.1 春 (Haru) - September 29, 2014

+ zrušené posúvanie bloku určeného na preklad a korekciu, ak používateľ prehliada cez mobil

Verzia 0.4.0 春 (Haru) - September 26, 2014

+ správca má možnosť prideliť funkciu členom tímu
+ správca má možnosť zmazať celú mangu, pričom sa zmažú všetky kapitoly a ich strany
+ upozornenie mailom pre správcu o dokončení prekladu alebo korekcie
+ informácia na úvodnej stránke pre prekladatela a korektora o počte čakajúcich kapitol
* pri vytváraní novej kapitoly automatický prednaplní číslo a knihu podľa poslednej najvyššej kapitoly v databáze
- korektorovi sa nezobrazovali pridelné kapitoly čakajúce na kontrolu

Verzia 0.3.2 春 (Haru) - September 25, 2014

+ korektorovi sa zobrazujú len jemu pridelené kapitoly určené na kontrolu

Verzia 0.3.1 春 (Haru) - September 21, 2014

- pri pokračovaní prekladu alebo korekcie sa presmeruje na stranu, na ktorej sa ukončil preklad

Verzia 0.3.0 春 (Haru) - September 20, 2014

+ pridaná možnosť kontroly kapitol pre korektorov (princíp je podobný ako pri prekladaní)
* pri zobrazení prekladu sa zobrazí skontrolovaná verzia a ak nie je k dispozícií, tak pôvodný preklad
- zobrazenie tlačidla zoznam kapitol aj pre korektorov a ostatných členov
! pri pokračovaní prekladu alebo korekcie sa presmeruje na prvú stranu, ktorá neobsahuje preklad alebo korekciu
! ak sa pri návrate na predchádzajúcu stranu pri prekladaní alebo kontrole presunie až na začiatok kapitoly a opätovnom prechode na predchádzajúcu stranu, nastane chyba

Verzia 0.2.1 春 (Haru) - September 17, 2014

+ možnosť prechodu na predchádzajúcu stranu pri prekladaní

Verzia 0.2.0 春 (Haru) - September 15, 2014

+ ku kapitole je nutné priradiť určeného prekladateľa
+ prekladatelovi sa zobrazujú len jemu pridelené kapitoly určené na preklad

Verzia 0.1.2 春 (Haru) - September 10, 2014

* zmena tlačidla "Ďalej" na "Ulož", kde pri stlačení uloží aktuálnu stránku a zostane na nej
+ pridanie výberu, či sa posunúť na ďalšiu stranu pri preklade

Verzia 0.1.1 春 (Haru) - September 7, 2014

* možnosť zmeny prípony obrázka z png na jpg, pre zobrazenie farebných stránok v preklade

Verzia 0.1.0 春 (Haru) - September 1, 2014

+ vytvorenie mangy (ako projekt)
+ vytvorenie kapitoly aj s podporou vytvorenia dvojstrán
+ vytvorenie priečinka na FTP s názvom mangy a číslom kapitoly
prekladanie
+ zobrazenie obrázku pri textovom vstupe
+ automatická zmena stavu kapitoly po začiatku prekladu
+ automatická zmena stavu kapitoly po dokončení prekladu
+ možnosť pokračovať od poslednej nepreloženej strany kapitoly
+ export prekladu do .rtf súboru